ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ISO 22000

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 ορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων για της επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμεσα στην αλυσίδα τροφίμων από την ανάπτυξη και τη συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος (από τον αγρό στο πιάτο!).


To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr