Ειδοποίηση Απορρήτου


Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με έδρα Πλατεία Ομονοιας 10, 10431, Αθήνα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποβαλλόμενων δεδομένων στον διαδικτυακό τόπο www.certway.gr, επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:


Κατηγορία Δεδομένων : Επικοινωνία μέσω φόρμας Σε περίπτωση που είστε μικρότερη/μικρότερος των 15 ετών ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γονική συναίνεση για την αποστολή προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι EMAIL, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP, ΘΕΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΠΩΝΥΜΟ Όταν παρέχετε πληροφορίες για : ΣΧΟΛΙΟ,MHNYMA ενδέχεται να κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούν για τον σκοπό που τα κοινοποιήσατε. Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι να ανταποκριθούμε σε ερωτήματα και απορρίες που μας απευθύνετε σχετικά με την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας και γίνεται με την συγκατάθεσή σας. Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα έτος ή νωρίτερα, σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι : Δεν υπάρχουν παραλήπτες. Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα : - πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων. - περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.


Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην διεύθυνση www.dpa.gr. Παρακαλούμε, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα έχετε υποβάλλει αλλάξει, όπως μας το κοινοποιήσετε εγκαίρως προκειμένου τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε να είναι ακριβή. Για οποιοδήποτε θέμα ή αίτημα επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.