ΔΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ FSC


Το FSC λειτουργεί ως σήμανση σε ένα προϊόν και το ευρύτερο κοινό είναι σε θέση να γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει παραχθεί τηρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ορθή χρήση των δασικών πόρων.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr