ΔΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ FSC


Το FSC λειτουργεί ως σήμανση σε ένα προϊόν και το ευρύτερο κοινό είναι σε θέση να γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει παραχθεί τηρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ορθή χρήση των δασικών πόρων.