ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ISO 27001

Το ISO 27001:2013, καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (IT Information Management System). Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, που επιθυμούν να να υιοθετήσουν έναν τρόπο συνολικής διαχείρισης της ασφάλειας της πληροφορίας.

Με την εφαρμογή του ISO 27001, η εταιρία θα αναπτύξει ένα ISMS (σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών): ένα σύστημα που υποστηρίζεται από σωστή διοίκηση, ενσωματωμένο στην κουλτούρα και τη στρατηγική του οργανισμού και το οποίο παρακολουθείται, ενημερώνεται και ελέγχεται συνεχώς. Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, ο οργανισμός είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι το ISMS προσαρμόζεται στις αλλαγές - τόσο στο περιβάλλον όσο και εντός της εταιρίας - για να εντοπίζει συνεχώς και να μειώνει τους κινδύνους.


To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 27001. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr