Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης


Η Certway παρέχει απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης, χρησιμοποιώντας προηγμένα και ασφαλή εργαλεία πληροφορικής.

"Περιορίστε το ρίσκο έκθεσης σε covid και ασχοληθείτε παραγωγικά και δημιουργικά με το Σύστημα Διαχείρισης και την πιστοποίησή σας."