Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης


Η Certway παρέχει απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης, χρησιμοποιώντας προηγμένα και ασφαλή εργαλεία πληροφορικής.

"Περιορίστε το ρίσκο έκθεσης σε covid και ασχοληθείτε παραγωγικά και δημιουργικά με το Σύστημα Διαχείρισης και την πιστοποίησή σας."

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr