Πλεονεκτήματα CERTWAY® Software 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ & ΧΡΗΜΑΤΑ

- Πάγια (αποθηκευτικό χώρο, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) 

- Αναλώσιμα (χαρτί και μελάνι) 

- Την εκπαίδευση του προσωπικού 

- Το γράψιμο, την αρχειοθέτηση, την αναζήτηση και επεξεργασία των χειρόγραφων εντύπων 

- Την τήρηση των διαδικασιών και των καθημερινών εργασιών 

- Την διακίνηση των εγγράφων εντός της επιχείρησης σας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Πρόσβαση πολλών υπολογιστών ταυτόχρονα ακόμα και μέσω Internet 

- Εγκατάσταση λογισμικού μόνο σε έναν υπολογιστή 

- Αναβαθμίσεις για συμμόρφωση σε νέες απαιτήσεις προτύπων και χρήση νέων λειτουργιών 

- Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα δεδομένα και πληροφορικά συστήματα 

- Δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών από τον χρήστη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr