Πιστοποίησεις ISO, EN, ΕΛΟΤ
Συμμόρφωση GDPR, DPO

υπηρεσίες προετοιμασίας, υποστήριξης και ελέγχου
στην έδρα σας και απομακρυσμένα 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001, το παγκόσμια καθιερωμένο πρότυπο για την Διαχείριση της Ποιότητας.
Η πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη της ικανότητας για ικανοποίηση των αναγκών πελάτη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μονόδρομος για κάθε οργανισμό. Σκοπός η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η προαγωγή της εθελοντικής βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ανθρώπινοι πόροι είναι η δύναμη του οργανισμού. Η προστασία των εργαζομένων είναι κάτι περισσότερο από υποχρέωση και τα οφέλη άμεσα και έμμεσα. Άλλωστε ... Safety First!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
GDPR

Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων.
Εκπόνηση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης, υποστήριξη στην εφαρμογή τους. Έλεγχος Συμμόρφωσης. Εκπαίδευση του προσωπικού σας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DPO

Η τακτική και συστηματική επεξεργασία μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων, καθώς και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όπως τα δεδομένα υγείας, η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, κ.α. αποτελούν προϋποθέσεις για την απασχόληση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer = DPO). Αναλαμβάνουμε για εσάς τα προβλεπόμενα καθήκοντα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών. Τα δεδοδομένα που διαχειρίζεται κάθε οργανισμός είναι η ραχοκοκαλιά των διεργασιών του. Η ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και η τήρηση εμπιστευτικότας των δεδομένων είναι κρίσιμα ζητήματα για την επιχειρησιακή συνέχεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ξεκίνησε με το HACCP. Από το 2005 εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Η απάντηση στην αυστηρή νομοθεσία, στους κινδύνους που παραμονεύουν και σε απαιτητικούς Πελάτες.

ΙΑΤΡΙΚΑ

Πιστοποίηση επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Φαρμάκων. Η διασφάλιση των προδιαγραφών παραγωγής και διακίνησης ύψιστη προτεραιότητα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

Η νομοθεσία, οι πελάτες, αλλά και η στρατηγική του οργανισμού καθιερώνουν την πιστοποίηση σε ειδικούς τομείς, όπως η διαφήμιση και η οδική ασφάλεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr